Nelumbo

“Lotus çiçeği; Işık ve oksijenin olmadığı bir bitkinin asla yetişemeyeceği düşünülen bir ortamda bataklığın içinde filizlenir. Düşünün su, hava, ışık bu üç elementle de ölümüne mücadele eder. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için. Tek amacı yaşayabilmesi için gerekli olan ışığa ve oksijene kavuşmaktır. O suyun dibinde zifiri karanlık da kendiliğinden köklenir; ışığın son demetiyle olgunlaşır. Ve amacına ulaşır o koyu katran sudan başını çıkararak havayla buluşur. Suyun yüzeyinde artık büyümesi sonlanmıştır. Bundan sonra dikenli tomurcuklar doğurmaya başlar Bu tomurcukların bir kaç saat gibi kısa sürede yeterli su ve besinle boyları bir metreye çapları üç metreye ulaşan dev yapraklara dönüşür. Fotosentez yapabilmek,  yani yine yaşayabilmeleri için .

Lotus çiçeği nazik görünümlüdür. Onlar “gerçek nazik çiçekler” olarak ifade edilir. Aynı zamanda çok sağlam karakterli bir çiçektir. Bu büyük yapraklarında insanları bile üstünde taşıyacak kadar güçlüdür. Lotus çiçekleri çamur içinde büyümelerine rağmen saf ve kirlenmeden açar. Her zamanda temiz kalırlar. Çünkü bitki  yapraklarına gelen en küçük toz zerresini bile orada tutmaz. Bu pisliklerin kendine zarar vereceğini bilir. Silkinir ve onlardan kurtulur. Hemen ardından yaprağına düşen  Yağmur damlalarını, tozları süpürmek için kullanır. Lotus çiçeği;  birçok  kültürde güneşi, doğumu ve aydınlanmayı temsil ettiğine inanılır.” (Alıntı)

Lotus çiçeğinin yaşamı bize çok şey anlatıyor. İmkansızlıkların ve zorlukların içinden aydınlığa erişen bu çiçeğin mücadelesinin sonunda eriştiği güzellik: “Her zaman temiz kalması”  İnsanın temizliği denilince dürüstlük geliyor aklıma.

Dürüstlüğü anlayabilmek doğruyu anlamaktan geçiyor:

doğru

sıfat

2. Gerçek, yalan olmayan

“Doğru haber.”

3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun

“Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur.” – A. Gündüz

4. isim Gerçek, hakikat

“Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz.” – N. Ataç

Yapıştırma kaynağı <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5311fafd8542d3.72431235>

Doğru ise gerçekten besleniyor:

gerçek -ği

isim

1. isim Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat

“Esasen bizim için millî varlık ile istiklal ve hürriyet aynı gerçeğin çeşitli cepheleridir.” – M. Kaplan

2. Gerçeklik

“Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti.” – H. E. Adıvar

3. Doğruluk

“Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir.” – B. Felek

4. sıfat Yalan olmayan

“O yürekler acısı fukara kafile, yüzlerinden gerçek acı aka aka ölü arkadaşlarının namazını kıldılar.” -Halikarnas Balıkçısı

8. sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan

“Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek.”

10. sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan

Yapıştırma kaynağı <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5311faa18175a0.79952720>

Soyut veya somut her varlık durumunun zıttı vardır; zıtlıklar anlamlandırmanın önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla yalan ve yanlışı anlamalıyız:

yalan

isim

1. isim Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır

“Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski Şarklılardır.” – A. Haşim

2. Yalancı kimse

“Yalansın bizim oğlan.”

3. sıfat Uydurma

Yapıştırma kaynağı <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5311fb4add6132.87398287>

yanlış

isim

1. isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata

“Sen hayatımdaki bir yanlışmışsın, keşke seni hiç tanımasaydım.” – N. Eray

2. sıfat Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı

“Yanlış ve mantıksız hareketim bu suretle cezalanmalı.” – A. Gündüz

3. zarf Hatalı bir biçimde

“Evime gitmek için, yanlış söyledim, gitmemek için vapurun kaçmasını bekliyordum.” – S. F. Abasıyanık

4. sıfat, felsefe Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan

Yapıştırma kaynağı <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5311fd0cd0e562.25350009>

Doğru, gerçek, yalan ve yanlış… Artık dürüstlüğü anlamaya hazırız:

dürüst

sıfat Farsça durust

1. sıfat Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse)

“Dürüst bir insan, inansa da inanmasa da mefhumları yerli yerinde kullanmak borcundadır.” – N. F. Kısakürek

2. Kurallara uygun, yanlışsız

“İyi giyinmek her zaman dürüst bir zevk ifade etmez.” – H. E. Adıvar

Yapıştırma kaynağı <http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5311fe0bd3f2f8.96111448>

İşte insanın hayatında olması gereken en önemli değer. Neden?

Çünkü dürüst olmak için doğruyu ve gerçeği bilmek gerekir. Doğru ve gerçeği bilmek bilgiyi öğrenmekten geçer. Bunun yoluysa araştırmaktır. Araştırmak insanı  gerçekleri ve doğru olanı daha iyi görebilmesini sağlayan hammaddeye yani bilgiye ulaştırır. Araştırdıkça insan farklı bilgiler, zıtlıklar ve karmaşıklıklarla karşılaşır. Dolayısıyla bu farklılıkları anlamlandırmak amacıyla düşünmeye başlar.

İşte bu noktada felsefe devreye girer. Felsefenin önemli gücü mantıktan beslenmesidir. Mantık doğru düşünme sistemidir. Ama her doğru düşünme süreci sizi doğru bilgilere ulaştırmaz. Bunun mizahi örneğini şöyle verebiliriz:

“Gerçek acıdır. Biber de acıdır. O zaman gerçek biberdir.”

Bir başka örneğini ise bilimde görmekteyiz. Bilim bir gerçeklikle karşılaştığında onu anlamlandırmak için teoriler üretir. Ürettiği teoriler birbirinden farklıdır ancak hepsi kendi içinde mantıklıdır. Mantıklı olması hepsinin doğru olduğu anlamına gelmez. Bilgimiz arttıkça bazı teoriler, güçlenir bazıları zayıflar.

Bilgi artışı aynı zamanda bakış açımızı da genişletir. Tıpkı şu resimde olduğu gibi:

Bu ortamda bir bakış açısı kare görürken diğeri daire görmekte. Sonuçta bir silindir ile karşı karşıyayız.  Resme bakan kişi daha geniş bakış açısı sayesinde silindiri yani “gerçeği” görebilmiş. Ayrıca neden diğerlerinin kare veya daire gördüğünü de açıklayabilir. Ancak düşünme burada bitmiyor. Sorular devam ediyor:

“Neden silindir?”

“Silindirin bulunduğu yer kare bir kutunun içerisi mi yoksa dışarısı mı?”

“Yoksa bu yer bir dikdörtgen mi?”

Bunların cevabını vermek için bakış açımızı genişletmeye devam etmek zorundayız. Genişleyen bakış açısı doğru bilgiye(gerçeğe) ulaşmada bize oldukça büyük fayda sağlar.

(Doğru bilgi ve doğru düşünme[mantık] arasındaki farkı daha iyi anlamak için: http://www.felsefe.gen.tr/mantik_dogrusu_bilgi_dogrusu_nedir.asp)

Dürüst olma çabası kısaca bize bilgiyi sağlar. Çaba dediğimde işin içine temel bir nokta daha girdi: Niyet

İyi niyetli insanlar dürüst olmak için çaba gösterirler. Çünkü iyilik demek yararlılık ve güzellik demektir. Gerçeklerle ve doğrularla yararlı ve güzel olana erişebiliriz. Yalan ve yanlışlar er ya da geç gerçeklere yenilecek, geçici iyilik yerini kötülüğe bırakacaktır.

Lotus hikayesinde işte bu dürüstlük çabasını görüyoruz. Çamurun içinde hava, su ve güneş ışığı için mücadele veren lotus; insanın doğduğunda dünya ile arasındaki ilişkiye benzer. Bu ilişki  tüm hayatı boyunca devam eder. İnsan doğduğunda çamurun içindeki lotus gibi bir cahilliğin ortasındadır.  Görerek, duyarak, dokunarak, tadarak dünyayı anlamaya çalışır. Anlamak için büyük bir merakı vardır. Büyüdükçe bilgilenmenin yeni yollarını keşfeder ve öğrenir: dinlemek, anlamak, düşünmek, okumak, izlemek, yorumlamak… Tüm bu süreçler içerinde çamurun dibine düşen güneş ışınlarını, bir damla temiz havayı ve suyu özenle kullanır, çamurun içinden yükselmeye başlar. Cehaletinden arındıkça yükselir, yükseldikçe temizlenir. Temiz havanın, suyun ve güneşin yani bilginin değerini anlar. Bilgiyi değerli bulan insan gerçeklere ulaşmaya çalışır, yani dürüst olmak için çabalar.

Mücadelesinin sonunda çamurlu sudan başını yükselttiğinde kocaman yapraklar açarak yaşam kaynağı olan bilgiyle ilişkisini devam ettirir. Mücadelesinin ve öğrendiklerinin güzelliği çiçeğinde ortaya çıkar. Bu güzelliğin kaynağının “temizlikte” olduğunu bildiğinden kirlenmeye karşı koyar, dürüstlük onun en önemli değeridir.

Lotusun mücadelesi özündeki yaşam arayışından kaynaklanır. Aynı her insanın özünde olan yaşam arayışı gibi. Yaşamın en önemli kaynağı olan bilgiye ulaşmak merak etmekten geçer; merak ise doğumumuzla başlar ve çocukluğumuzda sürer. Merak etmek bilgilenmenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Büyüdüğümüzde de içimizdeki çocuk yaşasın isteriz. Çünkü çocukluğumuz sevincimizdir. Sevincimizi sağlayan bu merak duygusu, keşfetme duygusundan aldığımız hazdır. İnsan her şeyi bildiğini düşündüğünde yaşama sevincini kaybeder. Ama merakla araştırmaya devam ettiğinde yaşamını da devam ettirir.

Güneşe ulaşmak lotus için ne ise bilgiye ulaşmak insan için odur: Yaşam.

Bilgiyle ilişkisini kesmiş, merakını yitirmiş insanlar gerçeklere ulaşamaz. Meraksız insan, yaşam için heyecanını kaybetmiş demektir. Yaşam heyecanı olmayanın insanın sonu depresyondur. Depresyon, hayatımızda bir şeylerin yolunda gitmediğinin uyarıcısıdır. Aynı vücudumuzun hastalanması gibi beynimizin bir hastalığıdır. Doğru düşünmeyen, doğası gereği gerçeklere ihtiyaç duyan beynimiz bunlardan mahrum bırakıldığında depresyona girer. Bu nedenle bedenimizi su ve yiyecekle beslerken, beynimizi de düşünceyle beslemeye devam etmeliyiz. Bunun da yolu araştırmaktan geçmektedir: Okuyarak, izleyerek, konuşarak, tartışarak, yorumlayarak, düşünerek, dinleyerek…

Lotus bitkisinin yaşamı bize bu kadar benzemektedir. Peki mavi lotus nedir?

Mavi Lotus, Budizm ve Hinduizm’de bilgiyi ve bilgeliği simgelemektedir. Bu platformun amacı insanın bu temel ihtiyacına cevap verebilmektir.

Bu ilk yazımda “Mavi Lotus” anlamını irdelemek istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir.

İlk yazım olması sebebiyle yazdıklarımla ilgili birkaç şeyi belirtmek istiyorum. Öncelikle yazdıklarım ve yazacaklarım kesin doğrular içermemektedir. Yazım biçimim böyle gözükebilir ancak böyle düşünmediğimi bilmenizi isterim. Ben de herkes gibi yaşam yolculuğum içerisinde öğrendiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bilginin paylaştıkça değer kazandığını düşündüğüm için yazıyorum.  Yazdıklarımı yorumlarınızla zenginleştirmeniz ya da hatalarımı düzeltmeniz beni çok mutlu eder.

Okuması, düşünmesi, tartışması, eleştirisi bol günler dilerim 🙂

Alper Yarımbaş

Kaynakça:

http://www.bilgiustam.com/lotus-bitkisi-ve-inanilmaz-ozellikleri/

http://www.onikibilgi.com/lotus-ciceginin-anlami/

http://interaktifdanismanlik.com/web/insan-ve-lotus-cicegi.html#.UxHwMeN_sWY

https://eksisozluk.com/hint-lotusu–424093

http://www.felsefe.gen.tr/felsefe_sozlugu/b/bilgelik_nedir_ne_demektir.asp

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hint_lotusu

http://tr.wikipedia.org/wiki/Lotus_(bitki)

http://tr.cyclopaedia.net/wiki/Nelumbo_nucifera

http://www.tdk.gov.tr/

http://www.felsefe.gen.tr/mantik_dogrusu_bilgi_dogrusu_nedir.asp

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s